Kontakti

Rekvizīti

Uzņēmuma nosaukums:
SIA "Abi 2"

Juridiskā un faktiskā adrese:
Matīsa iela 8, Rīga, LV-1001

Reģ. Nr.
LV 40003265778

Valdes priekšsēdētājs:
Raivo Milbrets

A/S „SEB BANKA”, Rīdzenes filiāle
IBAN LV23UNLA0002060467601 (EUR)
S.W.I.F.T. UNLALV2X

A/S ‘’Swedbank’’
IBAN LV98HABA0551031399093 (EUR)
S.W.I.F.T. HABALV22

Kontaktinformācija

Telefons
Tel.: +371 67296689
Mob. tel.: +371 29354789
E-pasts
[email protected]

Darba laiks
Pirmdien–piektdien

8.30–13.00

13.30–17.00

Sestdien–svētdien

Brīvs

Pajautājiet mums, mēs atbildēsim uz visiem jautājumiem!